Főoldal » Archív » Kábítószer dílerek kerültek előzetes letartóztatásba

A Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont és a Szom­bat­he­lyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai 2016. ápri­lis 6-án az esti órák­ban Szom­bat­he­lyen egy áru­ház par­ko­ló­já­ban egy fér­fit és egy nőt von­tak intéz­ke­dés alá, akik elő­ze­tes egyez­te­tést köve­tő­en kábí­tó­szert akar­tak vásá­rol­ni egy férfitől.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

Videó fel­vé­tel az elfogásról