Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kábítószer hatása alatt ölt, előzetes letartóztatásba került

A Fejér Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a 38 éves fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2014. júni­us 2-án kábí­tó­szer hatá­sa alatt állva Pát­kán és Lovas­be­rény­ben két fér­fit több alka­lom­mal ölési szán­dék­kal meg­szúrt, akik közül az egyik éle­tét vesz­tet­te, és egy szé­kes­fe­hér­vá­ri nőt több ízben tett­leg bán­tal­ma­zott, térd­del fejbe rúgott.

A Fejér Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Lovas­be­ré­nyi emberölés