Főoldal » Archív » Kábítószer-kereskedő külföldiek Budapesten - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be három viet­ná­mi állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint a tovább­ér­té­ke­sí­tés­re szánt mari­hu­á­nát rend­sze­rint vonat­tal, kilo­gram­mos mennyi­ség­ben szál­lí­tot­ták Cseh­or­szág­ból Buda­pest­re.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye