Főoldal » Archív » Kalapáccsal ment kirabolni a pékséget

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 37 éves, jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki 2015. júni­us végén, ittas álla­pot­ban egy veszp­ré­mi pék­sé­get akart kirabolni.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 11.26.