Főoldal » Hírek » Katalizátorokat lopott – fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Több­rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség azt a rédei fér­fit, aki kata­li­zá­tor lopá­sok­ból más­fél mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó jöve­de­lem­re tett szert. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020-2021. évek­ben kata­li­zá­tor lopá­sok­ból tett szert rend­sze­res jöve­de­lem­re. Az elkö­ve­tő 18 eset­ben a sze­mély­gép­ko­csi kipu­fo­gó­rend­sze­rén lévő kata­li­zá­tort levág­ta, a lopott kata­li­zá­tort érté­ke­sí­tet­te. A vád­lott 4 eset­ben a lopá­so­kat nem tudta befe­jez­ni. A férfi Győr­ben, Rédén, Veszp­rém­var­sány­ban, Bakony­szent­lász­lón, Bakony­osz­lo­pon és Kis­bé­ren lopott.

Az elkö­ve­té­si érték 25.000 - 360.507 forint közötti.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 1.663.812 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a sér­tet­tek kárá­nak megtérítésére.

A fotók szem­lén készültek.