Főoldal » Archív » Kegyetlenül megkínozták a kutyát

Egy buzsá­ki csa­lá­di ház udva­rán 2011-től egy fához kiköt­ve tar­tot­ták a kutyát úgy, hogy az állat nya­ká­ba a drót, illet­ve a lánc bevá­gott. Az állat az éhez­te­tés­től kóro­san leso­vá­nyo­dott, szom­ja­zott, az idő­já­rás viszon­tag­sá­gai elől mene­dék­hely­re elbúj­ni nem tudott.A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség állat­nak külö­nös szen­ve­dést okoz­va elkö­ve­tett állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi és két nő ellen.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - kegyet­le­nül meg­kí­noz­ták a kutyát