Főoldal » Archív » Kenőpénzért akartak bérleti jogot szerezni a vádlottak

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azok­kal az élet­tár­sak­kal szem­ben, akik 10.000 forin­tot adtak át a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal lakás­ügy­in­té­ző­jé­nek egy ingat­lan bér­le­ti jogá­nak a meg­szer­zé­se érdekében.

A Békés Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye