Főoldal » Archív » Kerékpárlánccal a kerítéshez zárták az osztálytársukat

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt két bajai és egy mély­kú­ti fia­tal­em­ber ellen, akik 2014. már­ci­us 26-án reg­gel Baján egyi­kük kerék­pár­lán­cá­val egy sport­csar­nok kerí­té­sé­hez zár­ták 16 éves osztálytársukat.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04.17.