Főoldal » Archív » Kerékpárosok halála a Várvölgyi úton

Az elő­zé­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­se okoz­ta az oszt­rák házas­pár bal­ese­tét. A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a teher­gép­ko­csi veze­tő­je ellen a Keszt­he­lyi Járás­bí­ró­ság előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye