Főoldal » Archív » Késelésbe torkollt a családi mulatozás - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy tavaly év eleji családi-baráti össze­jö­ve­te­len, egy elő­ze­tes szó­vál­tás miatt kés­sel meg­vág­ta az egyik isme­rő­se nyakát.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - kése­lés­be tor­kollt a csa­lá­di mula­to­zás - vádemelés