Főoldal » Hírek » Késes vodkarablás- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 17 éves fia­tal­ko­rú férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. novem­ber ele­jén az esti órák­ban, Kazinc­bar­ci­ka bel­vá­ro­sá­ban a jár­dán gya­lo­gol­va elha­ladt a sér­tett férfi mel­lett, miköz­ben vál­lal meglökte.

Az emi­att kiala­kult szó­vál­tás során a vád­lott köze­lebb lépett a sér­tett­hez, és a föld­re letett szaty­rát, amely­ben 1 üveg vodka és 3 doboz sör volt, elvet­te tőle.

A sér­tett vissza akar­ta kérni az ita­lo­kat, mire a vád­lott egy 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést vett elő, a feje fölé emel­ve, a sér­tett irá­nyá­ba indult, aki ettől meg­ijed és hát­rál­ni kez­dett. A vád­lott viszont hir­te­len meg­for­dult és zsák­má­nyá­val elszaladt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.