Főoldal » Archív » Késsel támadt a kórházi ápolóra egy férfi Budapesten - gyorsított eljárásban állították bíróság elé

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – 72 órán belül bíró­ság elé állí­tott egy 22 éves fér­fit, aki pár nap­pal ezelőtt kés­sel támadt az őt ellát­ni pró­bá­ló kór­há­zi ápolóra.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye