Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték gyorsított eljárásban a szamurájkarddal rendőrökre támadó férfit

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt az 50 éves fér­fit, aki 2009 nya­rán sza­mu­rájk­ard­dal támadt a vele szem­ben jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­re, majd kül­föld­re mene­kült, végül euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján a múlt héten szál­lí­tot­ták Lon­don­ból Budapestre.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye