Főoldal » Archív » Két nap alatt két férfit állít bíróság elé az ügyészség a Margitszigeten elkövetett szeméremsértés miatt

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt a teg­na­pi napon ered­mé­nye­sen bíró­ság elé állí­tott egy 27 éves fér­fit, aki két nap­pal ezelőtt a Mar­git­szi­ge­ten mások előtt sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ta magát. Még ugyan­azon a napon egy másik férfi hason­ló cse­lek­ményt köve­tett el a szi­ge­ten, őt - szin­tén gyor­sí­tott eljá­rás­ban - a mai napon állít­ja bíró­ság elé az ügyészség.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye