Főoldal » Archív » Kettétörte az élettársa hátán a seprűnyelet

Elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került az a 39 éves haj­dú­had­há­zi férfi, aki súlyo­san bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát azért, mert úgy vélte, miat­ta kell bör­tön­be vonul­nia. A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te a fér­fi­val szem­ben a kény­szer­in­téz­ke­dés elrendelését.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.16.