Főoldal » Archív » Kézigránátok és fegyver egy törökbálinti raktárban

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rá­sá­nak ered­mé­nye­ként 2 év, négy évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést kapott az a férfi, aki egy török­bá­lin­ti rak­tár­ban lőfegy­vert, lőszert és kézi­grá­ná­to­kat tartott.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye