Főoldal » Archív » Kifosztották a prostituáltak a náluk ismeretlen okból meghalt eritreai férfit

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt kifosz­tás bűn­tet­te és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt azzal a két buda­pes­ti nővel szem­ben, akik egyi­ke sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás cél­já­ból magán­la­ká­suk­ra csalt egy erit­re­ai fér­fit.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-08