Főoldal » Archív » Kilószámra tartottak maguknál kábítószert az élettársak

Egy köz­úti ellen­őr­zés során került a rend­őr­ség látó­kö­ré­be az a fia­tal pár, akik­től utóbb több kiló olyan anya­got fog­lal­tak le, melyek­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség­ben vol­tak kimu­tat­ha­tók kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő ható­anya­gok. A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt a kábí­tó­szert bir­tok­ló elkö­ve­tők­kel szem­ben.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04.17.