Főoldal » Archív » Kirabolták alkalmi ismerősüket

Egy fia­tal­ko­rú és egy 23 éves férfi dur­ván bán­tal­maz­ták, kövek­kel dobál­ták, műanyag cső­vel ütöt­ték alkal­mi isme­rő­sü­ket egy Sümeg kör­nyé­ki falu­ban azért, hogy meg­sze­rez­zék a pén­zét. Az eset 2013. októ­ber ele­jén tör­tént. A Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a 23 éves férfi és társa ellen.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -alkal­mi isme­rő­sü­ket rabol­ták ki