Főoldal » Archív » Kisbuszokkal szállították a külföldi családokat az embercsempészek - vádemelés

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ember­csem­pé­szés minő­sí­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bol­gár és két német állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint mint­egy két hónap­pal ezelőtt kon­voj­ban halad­va össze­sen 67 kül­föl­di állam­pol­gárt pró­bál­tak Német­or­szág­ba csem­pész­ni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.30.