Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kiskorú élettársát vette rá prostitúcióra egy budapesti férfi - vádemelés

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint az ő rábí­rá­sá­ra pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végző 17 éves élet­tár­sá­val tar­tat­ta ki magát, vala­mint emel­lett rend­sze­res haszon­szer­zés végett más nők pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét is kihasz­nál­ta, amely­ben már rész­ben az apja is közreműködött.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye