Főoldal » Archív » Kitartatta magát a férfi

A férfi rábír­ta a tizen­nyol­ca­dik élet­évét betöl­tött barát­nő­jét arra, hogy Tata­bá­nyán pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­tas­son. Ennek meg­fe­le­lő­en a nőt az 1. számú főút­hoz vitte, és arra szó­lí­tot­ta fel, hogy az elha­la­dó jár­mű­vek­nek inte­ges­sen, pén­zért ajánl­ja fel magát sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­ra. Az elkö­ve­tő meg­ha­tá­roz­ta azt is, milyen szol­gál­ta­tá­sért milyen össze­get kell kérni.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye