Főoldal » Archív » Kitolta, vezette, majd összetörte nagybátyja autóját

A Tatai Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állít­ja azt a 20 éves fér­fit, aki nagy­báty­ja enge­dé­lye nél­kül elvit­te, majd össze­tör­te annak kocsi­ját. A veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző férfi 2014. feb­ru­ár 26-án az esti órák­ban az autót barát­já­val kitol­ta a ház udva­rá­ról az utcá­ra, elcsen­te a pót­kul­csot, a kocsi­val elin­dul­tak, majd nem sok­kal később egy vil­lany­osz­lop­nak ütköztek.

A Komárom-esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Jármű önkényes-03-17