Főoldal » Archív » Kiugrott mozgó autójából egy férfi, miután megpróbálta elütni a rendőröket

Akció­film­be illő jele­ne­tek zaj­lot­tak le 2014. már­ci­us 10-én dél­után két Gyön­gyös környéki
köz­ség­ben. Rutin­sze­rű köz­úti ellen­őr­zés során nem állt meg a rend­őri jel­zés­re egy 31 éves gyön­gyö­si férfi, sőt, gyor­sít­va kis híján elütöt­te a vele szem­ben intéz­ked­ni akaró rend­őrö­ket, majd tovább­hajt­va - mene­kü­lés köz­ben - kive­tet­te magát mozgó gép­ko­csi­já­ból, mely­ben benne ült egy nőis­me­rő­se is.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye