Főoldal » Archív » Kizsebelt, majd bántalmazott egy rendőrt - bíróság elé állították

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a teg­na­pi napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 35 éves fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt kizse­belt egy civil ruhás rend­őrt, majd miu­tán a sér­tett szol­gá­lat­ba helyez­te magát, több­ször meg is ütöt­te őt az elkövető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye