Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kocsmai verekedéssel akarta visszaszerezni a pénzét

A vád­lott még 2013 októ­be­ré­ben egye­zett meg a sér­tet­tel, hogy az egyik Balaton-parti falu­ban lévő nya­ra­ló­já­nál meg­met­szi a bok­ro­kat, az udvart rend­be teszi, ami­ért 5.000 forint elő­le­get át is adott neki. A férfi azon­ban a pénzt elköl­töt­te, és a mun­kát sem végez­te el. 2013. októ­ber 20-án este az egy­aránt ittas álla­pot­ban lévő vád­lott és sér­tett a helyi presszó­ban talál­ko­zott, ahol a vád­lott a sér­tet­ten szá­mon kérte 5.000 forint­ját. A két férfi szó­vál­tás­ba keve­re­dett, s miköz­ben a vád­lott a pénz meg­adá­sát köve­tel­te, a sér­tet­tet ököl­lel fejen ütöt­te. Az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett elesett, fejét a pult­ba verte, és esz­mé­le­tét is elve­szí­tet­te. A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat a 71 éves férfi ellen.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - kocs­mai vere­ke­dés­sel akar­ta vissza­sze­rez­ni a pénzét