Főoldal » Archív » Kokainnal bélelt kabátokat csempésztek Magyarországra

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be két kül­föl­di fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint, kabá­tok bélés­anya­gá­ban elrejt­ve, jelen­tős mennyi­sé­gű - mint­egy 2,5 kilo­gramm - kábí­tó­szert csem­pész­tek Magyar­or­szág­ra.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye