Főoldal » Archív » Konvojban szállították a külföldieket az embercsempészek - vádemelés

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ember­csem­pé­szés minő­sí­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat három bol­gár állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint két hónap­pal ezelőtt gép­ko­csik­kal kon­voj­ban halad­va össze­sen 18 kül­föl­di állam­pol­gárt pró­bál­tak Német­or­szág­ba csempészni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye