Főoldal » Archív » Konvojban szállították a külföldieket román embercsempészek - vádemelés

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 12 román állam­pol­gár­ral szem­ben emelt vádat, akik a vád sze­rint tavaly augusz­tus­ban össze­sen 10 gép­ko­csi­val kon­voj­ban halad­va pró­bál­ták a kül­föl­di­e­ket Német­or­szág­ba csempészni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.17.