Főoldal » Archív » Könyvelőnek, főbérlőnek adta ki magát – több mint 120 sértettnek okozott kárt a csaló

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség 122 rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat egy 39 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint külön­bö­ző hivat­ko­zá­sok­kal fővá­ro­si és vidé­ki üzle­tek alkal­ma­zot­ta­i­tól csalt ki pénzt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye