Főoldal » Archív » Korrupció a vád egy győri felszámolói megbízott és társa ellen

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt egy győri férfi és annak társa ellen, akik gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok fel­szá­mo­lá­sa során kér­tek és kap­tak jogo­su­lat­la­nul külön­bö­ző össze­ge­ket a fel­szá­mo­lás alatt álló cégek vezetőitől.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye