Főoldal » Hírek » Rendezvények » Közös sajtóösszefoglaló az állami szervek korrupció elleni küzdelemben való együttműködésről

A Leg­főbb Ügyész­ség, az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um, a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um, az Álla­mi Szám­ve­vő­szék, a Kúria és az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal 2015-ben vég­zett kor­rup­ció­el­le­nes tevé­keny­sé­gé­ről, az álla­mi szer­vek kor­rup­ció elle­ni küz­de­lem­ben való együttműködésről.

Saj­tó­köz­le­mény