Főoldal » Archív » Kubai embercsempész ellen emeltek vádat

A Bajai Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Bajai Járás­bí­ró­ság­hoz egy 37 éves kubai férfi ellen, aki 2014. júni­us 30-án a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő két roko­nát akar­ta bérelt autó­val Magyar­or­szág­ról Spa­nyol­or­szág­ba csem­pész­ni.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye