Főoldal » Archív » Látássérült férfit raboltak ki egy budapesti buszmegállóban - vádemelés

 

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és lopás bűn­tett kísér­le­te miatt emelt vádat egy 30 éves és egy 31 éves fér­fi­val szem­ben, akik egy látás­sé­rült fér­fit rabol­tak ki a fővá­ros­ban, majd az eltu­laj­do­ní­tott tás­ká­ban lévő lakás­kulccsal a sér­tett ott­ho­ná­ba is meg­pró­bál­tak bejutni.

 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye