Főoldal » Archív » Látássérült személyektől rabolt a tizennégy éves fiú - vádemelés

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség rab­lás minő­sí­tett bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2014 augusz­tu­sá­ban a fővá­ros XIV. kerü­le­té­ben - érté­ke­ik meg­szer­zé­se cél­já­ból - látás­sé­rült sze­mé­lye­ket táma­dott meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye