Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Légfegyverrel lövöldözte a galambokat

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 35 éves
tata­bá­nyai fér­fit, aki 2014. már­ci­us 20. nap­ján, Tata­bá­nyán, a piac­tér mennye­ze­ti lám­pa­tes­tén lévő galam­bok­ra lég­fegy­ver­rel lövöl­dö­zött. Az egyik lövés elta­lált egy  galam­bot  szár­nyán, ennek követ­kez­té­ben elpusz­tult a madár. A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki, azon­ban az íté­let nem jog­erős, mivel az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Állatkínzás