Főoldal » Archív » Légpuskával lőtt egy macskára

Az idős férfi 2013 augusz­tu­sá­ban a háza udva­rá­ról lég­pus­ká­val lőtt át a szomszédos
ház­nál lévő macs­ká­ra, mert az állat rend­sze­re­sen átjárt a kert­jé­be, és a vád­lott állítása
sze­rint vete­mé­nye­it kiásta.
A lövés a macs­kát nyaka alatt, a mell­ka­sán talál­ta el, a löve­dék miatt sérülése
kelet­ke­zett, orvo­si ellá­tás­ra szo­rult. Az ilyen módon tör­tént indo­ko­lat­lan bántalmazás
alkal­mas volt arra, hogy a fel­lé­pő szö­vőd­mé­nyek, fer­tő­zé­sek útján az állat maradandó
egész­ség­ká­ro­so­dá­sát vagy pusz­tu­lá­sát okozza.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -állatkínzás