Főoldal » Archív » Leitatták majd fejbe rúgták a pénzéért- előzetest indítványoz az ügyészség

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két gya­nú­sí­tott Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen, az un. kőfal­nál ita­lo­zott a sér­tet­tel, köz­ben elha­tá­roz­ták, hogy akár erő­szak­kal is, de meg­szer­zik pénz­tár­cá­ját. Mind­ket­ten több­ször ököl­lel arcon ütöt­ték és a föld­re zuhant sér­tet­tet fejbe rúg­ták és kira­bol­ták. Az ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye rablásról