Főoldal » Archív » Leköpte és fenyegette a közterület felügyelőt

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 41 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2014. szep­tem­ber 30-án a kecs­ke­mé­ti iro­dá­já­ban egy koráb­bi bír­sá­go­lás miatt két­szer lekö­pött, fenye­ge­tett és ellö­kött egy köz­te­rü­let fel­ügye­lőt.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye