Főoldal » Archív » Lépcsőházban garázdálkodott

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 20 éves vár­pa­lo­tai férfi ellen, aki az egyik tár­sas­ház­ban – nézet­el­té­ré­sü­ket köve­tő­en – a sér­tett laká­sá­nak ajta­ját berúg­ta, majd a sér­tet­tet bán­tal­maz­ta, a lép­cső­há­zi drót­ke­re­tes abla­kot betör­te és a fal­ban lévő kábe­le­ket kitépte.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 01.22.