Főoldal » Archív » Leszúrta a hat éves fiát

Til­tott sze­rek hatá­sa alatt állt az a férfi, aki 2013. decem­ber 6-án rend­őri intéz­ke­dés köz­ben szúr­ta át egy hir­te­len moz­du­lat­tal, kés­sel a hat­éves kis­fia tes­tét Füzes­abony­ban, a vas­út­ál­lo­más előtt. Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű ter­helt­tel szem­ben a Heves Megyei Főügyész­ség tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.06.02.