Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatási indítvány a fiatalkorú rablóra

A Győri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt kez­de­mé­nyez­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a Győri Járás­bí­ró­sá­gon. A kény­szer­in­téz­ke­dést az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az indo­kol­ja, hogy a gya­nú­sí­tott jelen­lé­te a nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek­nél más­képp nem lenne biztosítható.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye