Főoldal » Archív » Letartóztatták az állampolgársággal üzletelőket

Az ügyész indít­vá­nyá­ra a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit és élet­tár­sát, vala­mint az élet­társ fiát, akik 2013-ban közel 600 ukrán állam­pol­gár­nak pén­zért azt ígér­ték, hogy a tör­vé­nyi fel­té­te­lek hiá­nyá­ban is segí­te­nek meg­sze­rez­ni részük­re, ked­vez­mé­nyes hono­sí­tás­sal a magyar állampolgárságot.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.11.