Főoldal » Archív » Letöltendő börtönbüntetésért fellebbezett az ügyész a jegyzőre támadó nővel szemben

Eltúl­zot­tan eny­hé­nek érté­kel­te, ezért a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést az ügyész a járás­bí­ró­ság azon íté­le­té­vel szem­ben, mely­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítél­te azt nőt, aki még 2012-ben előbb kapá­val, majd gereb­lyé­vel támadt Mező­tár­kány­ban a helyi kör­jegy­ző­re és a védőnőre.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye