Főoldal » Archív » Lógni akart az iskolából a fiú, de nőgyógyásztól vitt igazolást

Egy nőgyó­gyász pecsét­jé­vel ellá­tott orvo­si iga­zo­lást töl­tött le az inter­net­ről egy fiú, azzal akar­ta iga­zol­ni az osz­tály­fő­nö­ké­nek, hogy hete­ket lógott az isko­lá­ból. A 18 éves fiút közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyészség.100 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélték.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -köz­ok­irat hamisítás