Főoldal » Archív » Londonba akart repülni, azonban idegenrendészeti őrizetbe került az albán állampolgárságú férfi

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság jog­erős íté­le­té­ben a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki köz­ok­irat hami­sí­tás bűn­tet­té­ben, ezért őt 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te és 2 évre kitil­tot­ta Magyar­or­szág területéről.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye