Főoldal » Archív » Lopásra bírta rá a gyermeket

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­sé­re rábí­rá­sá­val elkö­ve­tett kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben. A férfi 2014. május 3-án Kapos­vá­ron talál­ko­zott isme­rő­sé­vel, a 12 éves kis­ko­rú sér­tet­tel. Mivel a vád­lott­nak nem volt pénze és szük­sé­ge volt borot­vá­ra, ezért szán­dé­ko­san rábír­ta a sér­tet­tet arra, hogy egy köze­li üzlet­ház­ból lop­jon a szá­má­ra borot­vát, mivel ő még gyer­mek­ko­rú és így ebből nem lesz baja.

Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.10.