Főoldal » Archív » Lopásra kényszerített két gyermeket egy kecskeméti férfi

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 35 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2014. augusz­tus 12-én a szom­széd­já­ban lakó 11 éves fiút és 13 éves nővé­rét arra uta­sí­tot­ta, hogy előre meg­ha­tá­ro­zott tár­gya­kat lop­ja­nak egy kecs­ke­mé­ti áru­ház­ból, ennek érde­ké­ben a fiút verés­sel is fenye­get­te.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye