Főoldal » Archív » Lopott, amit ért a szökött fiatal

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, aki gon­do­zá­si helyé­ről, a Kalo­csai Gyer­mek­ott­hon­ból tör­tént szö­ké­sei alatt több bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye