Főoldal » Archív » Lopott áram Dobogókőn

A Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki dobo­gó­kői étter­me­i­ben, pan­zi­ó­já­ban, turis­ta­há­zá­ban sza­bály­ta­lan véte­le­zés­sel lopta az ára­mot.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye